menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

Stiahnite si zoznam webov, na ktorých neodporúčame inzerovať

Inštrukcie

Tieto inštrukcie sa venujú vylúčeniu rizikových webov z vašich kampaní v Google AdWords. Pokiaľ používate aj iné inzertné siete, prosíme konzultujte postup s vašou agentúrou. Ponúkame vám výborný skript pre AdWords, ktorý weby nie len vylúči, ale aj zoznam pravidelne automaticky aktualizuje. Ak nechcete použiť automatizované riešenie, pozrite si návod na manuálne vylúčenie. Ďakujeme, že používate náš zoznam.

Manuálne vylúčenie

 1. 1.

  Kliknite na odkaz „Zdieľaná knižnica“ na navigačnom paneli

  analytics-manual-step-1
 2. 2.

  Kliknite na položku „Vylúčenia umiestnení“ kampane

  analytics-manual-step-2
 3. 3.

  Kliknite na tlačidlo „+ Zoznam“

  analytics-manual-step-3
 4. 4.

  Zoznam pomenujte a zadajte vylúčenia umiestnení - ciže zoznam

  analytics-manual-step-4
 5. 5.

  Kliknite na tlačidlo „Uložiť“

  analytics-manual-step-5
 6. 6.

  Vyberte zoznam, ktorý ste vytvorili, a kliknite na položku „Použiť v kampaniach“

  analytics-manual-step-6
 7. 7.

  Vyberte kampane, do ktorých chcete pridať svoj zoznam vylúčení umiestnení a kliknite na tlačidlo „Uložiť“

  analytics-manual-step-7

Automatizované vylúčenie

Nasledujúci skript je potrebné vložiť do Google AdWords. V prípade potreby môžte nájst bližšie inštrukcie nižšie.

function main() {
 var spreadsheetURL = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Axn4wvJi9fa8BT6e70K-ZLcg8l9rpjXYOQboShQJlEM/edit?usp=sharing';
 var sheet     = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetURL).getSheets()[0];

 var track = function(campaign_id) {
  // no sensitive data are pushed to 3rd party server
  // only md
  var sha = function(input_string) {
   // compute md5 of input string
   return Utilities.base64Encode(
    Utilities.computeDigest(Utilities.DigestAlgorithm.SHA_256, input_string)
   );
  }

  var customer_hash = sha(AdWordsApp.currentAccount().getCustomerId());
  var track_url = 'http://www.konspiratori.sk/skript/?c='+customer_hash;
  if(campaign_id){
   var campaign_hash = sha(campaign_id);
   track_url += '&cc='+campaign_hash;
  }
  UrlFetchApp.fetch(track_url, {muteHttpExceptions: true});
 }

 // track script run, no sensitive data collected
 track();

 // name exclusion list
 var placementListName = 'KONSPIRATORI.sk';

 var placements = [];
 var row_index = 1;

 while(true) {
  var range = sheet.getRange('A'+row_index+':A'+row_index).getValues();
  if(range[0][0] == '') {
   break;
  }

  placements.push(range[0][0]);
  row_index++;
 }

 Logger.log('Exclusion URLs loaded: ', placements);
 var sharedExcludedPlacementSelector = AdWordsApp.excludedPlacementLists().orderBy("SharedSetId DESC");

 var sharedExcludedPlacementIterator = sharedExcludedPlacementSelector.get();
 var placementList = null;

 while (sharedExcludedPlacementIterator.hasNext()) {
  var sharedExcludedPlacement = sharedExcludedPlacementIterator.next();
  if(sharedExcludedPlacement.getName() == placementListName) {
   placementList = sharedExcludedPlacement;
   break;
  }
 }

 if(!placementList) {
  var placementListOperation = AdWordsApp.newExcludedPlacementListBuilder().withName(placementListName).build();
  if(placementListOperation.isSuccessful()) {
   Logger.log('Placements list build success');
  }
  var placementList = placementListOperation.getResult();
 }

 placementList.addExcludedPlacements(placements);
 var sharedExcludedPlacementIterator = placementList.excludedPlacements().get();
 while (sharedExcludedPlacementIterator.hasNext()) {
  var placement = sharedExcludedPlacementIterator.next();
  Logger.log(placement.getUrl());
  if(placements.indexOf(placement.getUrl()) == -1) {
   placement.remove();
  }
 }

 // iterate over all available campaigns
 var campaignIterator = AdWordsApp.campaigns().get();

 while (campaignIterator.hasNext()) {
  var campaign = campaignIterator.next();
  track(campaign.getId()); // just for statistics, no sensitive data collected
  campaign.addExcludedPlacementList(placementList);
 }
}
 1. 1.

  Prihláste sa do AdWords rozhrania

 2. 2.

  V ľavom menu kliknite na možnosť „Bulk operations“ (Hromadné)

  1-krok
 3. 3.

  Kliknite na voľbu „Create and manage scripts“ (Vytvorte a spravujte skripty)

  2-krok
 4. 4.

  Kliknite na tlačítko „+ Script“

  3-krok
 5. 5.

  Skopírujte skript

  4-krok
 6. 6.

  Následne kliknite na tlačítko „Allow“ (Povoliť)

  6-krok
 7. 7.

  Skript po autorizácii uložte (tlačítko „Save“)

  5-krok
 8. 8.

  Kliknite na tlačítko „Create schedule“

  7-krok
 9. 9.

  Zvoľte si v akej frekvencii má skript zbiehať

  8-krok

Automatizované vylúčenie pre agentúrny účet

Nasledujúci skript je potrebné vložiť do Google AdWords. V prípade potreby môžte nájst bližšie inštrukcie na vloženie skriptu v časti Automatizované vylúčenie.

function main() {
 var spreadsheetURL = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Axn4wvJi9fa8BT6e70K-ZLcg8l9rpjXYOQboShQJlEM/edit?usp=sharing';
 var sheet     = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetURL).getSheets()[0];

 var placements = [];
 var row_index = 1;

 while(true) {
  var range = sheet.getRange('A'+row_index+':A'+row_index).getValues();
  if(range[0][0] == '') {
   break;
  }

  placements.push(range[0][0]);
  row_index++;
 }

 Logger.log('Exclusion URLs loaded: ');
 Logger.log(placements);

 accountIterator = MccApp.accounts().get();
 while(accountIterator.hasNext()) {
  MccApp.select(accountIterator.next());
  processClientAccount(placements);
 }
}


function processClientAccount(placements) {
 Logger.log("Processing account: " + AdWordsApp.currentAccount().getName());

 var track = function(campaign_id) {
  // no sensitive data are pushed to 3rd party server
  var sha = function(input_string) {
   // compute md5 of input string
   return Utilities.base64Encode(
    Utilities.computeDigest(Utilities.DigestAlgorithm.SHA_256, input_string)
   );
  }

  var customer_hash = sha(AdWordsApp.currentAccount().getCustomerId());
  var track_url = 'http://www.konspiratori.sk/skript/?c='+customer_hash;
  if(campaign_id){
   var campaign_hash = sha(campaign_id);
   track_url += '&cc='+campaign_hash;
  }
  UrlFetchApp.fetch(track_url, {muteHttpExceptions: true});
 }

 // track script run, no sensitive data collected
 track();

 // name exclusion list
 var placementListName = 'KONSPIRATORI.sk';

 var sharedExcludedPlacementSelector = AdWordsApp.excludedPlacementLists().orderBy("SharedSetId DESC");

 var sharedExcludedPlacementIterator = sharedExcludedPlacementSelector.get();
 var placementList = null;

 while (sharedExcludedPlacementIterator.hasNext()) {
  var sharedExcludedPlacement = sharedExcludedPlacementIterator.next();
  if(sharedExcludedPlacement.getName() == placementListName) {
   placementList = sharedExcludedPlacement;
   break;
  }
 }

 if(!placementList) {
  var placementListOperation = AdWordsApp.newExcludedPlacementListBuilder().withName(placementListName).build();
  if(placementListOperation.isSuccessful()) {
   Logger.log('Placements list build success');
  }
  var placementList = placementListOperation.getResult();
 }

 placementList.addExcludedPlacements(placements);
 var sharedExcludedPlacementIterator = placementList.excludedPlacements().get();
 while (sharedExcludedPlacementIterator.hasNext()) {
  var placement = sharedExcludedPlacementIterator.next();
  Logger.log(placement.getUrl());
  if(placements.indexOf(placement.getUrl()) == -1) {
   placement.remove();
  }
 }

 // iterate over all available campaigns
 var campaignIterator = AdWordsApp.campaigns().get();

 while (campaignIterator.hasNext()) {
  var campaign = campaignIterator.next();
  track(campaign.getId()); // just for statistics, no sensitive data collected
  campaign.addExcludedPlacementList(placementList);
 }
}

Autor Google Adwords skriptov

"Dobré meno môže ľahko poškodiť aj nevedomé umiestnenie reklamy na webových stránkach s nevhodným, neserióznym alebo klamlivým obsahom. Kontrola v digitálnom svete je zložitá, no nie nemožná. Aj preto sme sa zapojili do projektu konspiratori.sk. Chránime reputáciu našich klientov a bránime spojeniu ich značky so sporným obsahom.", Vlado Vanek, Managing Director